Menu
  • Praha
Představenstvo společnosti RENCAR PRAHA, a.s., oznamuje akcionářům Společnosti výsledek rozhodování valné hromady Společnosti formou per rollam na základě návrhu ze dne 9. 12. 2019.

Published in společnost