Menu
  • Praha


Tiskové sdělení ze dne 23. srpna 2017.

Společnost JCDecaux ve spolupráci s organizací Armáda spásy a pod záštitou Petra Dolínka, náměstka primátorky Adriany Krnáčové, a pod záštitou Ireny Ropkové, radní hl. m. Prahy pořádají ve dnech 23. a 24. srpna 2017 III. ročník sbírkové akce, během které pomáhají lidem bez domova.  

„Společnost JCDecaux si uvědomuje, že je potřeba pomáhat lidem v nouzi, a proto nás velmi těší, že se občané v uplynulých dvou letech aktivně zapojili do sbírkové akce pro Armádu spásy a věříme, že letošní obdoba sbírky bude opět úspěšná. Děkujeme každému, kdo se letos ke sbírce aktivně připojí a pomůže tak prostřednictvím tohoto projektu lidem v tíživé životní situaci. Vážíme si jakéhokoli příspěvku od každého dárce,“ říká Jana Lysáčková, marketingová manažerka společnosti JCDecaux.

I malý dar je užitečný

Hlavním cílem letošní sbírkové akce je pomoci co nejvíce lidem. Proto je vítaný každý dar, zejména hygienické potřeby. Sběr proběhne na pěti vybraných zastávkách MHD – Náměstí Míru, Luka, Vysočanská, Dejvická a Pankrác ve dnech 23. a 24. srpna 2017 od 9:00 do 17:00 hodin, kde budou čekat zaměstnanci společnosti JCDecaux, kteří budou dary přebírat a následně je předají Armádě spásy.

Jak pomoci?

V případě, že by chtěl kdokoli pomoci, může během sbírky darovat některé z těchto hygienických potřeb: obvazový materiál, hygienické, drogistické, kosmetické či toaletní potřeby nebo čistící prostředky.

Vzájemnou spolupráci velice pozitivně hodnotí také organizace Armáda spásy. "Vážíme si pokračující spolupráce s firmou JCDecaux, která pro Armádu spásu v posledních třech letech uspořádala sbírku ošacení pro lidi bez domova. V letošním roce jsme se rozhodli pro potřebnou změnu a veřejnost prosíme zejména o čistící prostředky, obvazový materiál a hygienické potřeby, které rozdistribuujeme na azylové domy, které Armáda spásy provozuje po celé České republice. Díky získaný materiálním darům budeme moci ušetřit finance na potřebné sociální služby pro osoby bez přístřeší,“ dodává Pavla Vopeláková, tisková mluvčí Armády spásy. 

 
 

Published in pr