Menu
  • Praha
Společnost JCDecaux je pobouřena útočnou reklamní kampaní, kterou proti ní rozpoutal dosud neznámý a evidentně účelově vytvořený Svaz provozovatelů venkovní reklamy (v čele se společností BigBoard a jeho dceřiných společností). Tato kampaň probíhá výhradně na plochách firem sdružených v tomto nedávno účelově vytvořeném svazu.

Celou akci vnímáme především jako snahu zdiskreditovat jednání Rady hlavního města Prahy, která vydala nové stavební předpisy regulující reklamu na území hlavního města Prahy a ohrozila tak zisky firem v reklamním byznysu. Navzdory informacím, které svaz v čele se společností BigBoard šíří, zdůrazňujeme, že i společnost JCDecaux bude novou regulací výrazně dotčena. Vedle městského mobiliáře totiž provozujeme reklamu i na nosičích, kterých se regulace dotkne. Přesto jsme připraveni na rozdíl od firem sdružených ve svazu politické rozhodnutí vedení Prahy respektovat, respektive vést dialog na bázi smluvních partnerů bez vytváření jakýchkoliv tlaků.

V rámci boje o udržení billboardových a bigboardových ploch v Praze se společnost JCDecaux zcela zřejmě stala pouze nástrojem, který ze zištných důvodů využila její soukromá konkurence.

Společnost JCDecaux se od podobných praktik nečistého konkurenčního boje vždy distancovala. Zodpovědně a kvalitně spravujeme městský mobiliář a investujeme ročně milionové částky do jeho údržby. Město Praha proto nemusí na tuto činnost vynaložit jedinou korunu. Firmy sdružené ve svazu ale očividně žádné zkušenosti s provozováním mobiliáře a s tím spojených služeb nemají, a proto na jejich amatérské závěry není možné reagovat jinak, než právními kroky, které naše společnost v tuto chvíli připravuje.

 

Contact

JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. :Pavel Slabý

Published in společnost