Menu
  • Praha
Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s., IČ: 00506397, se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 86, se uskuteční dne 29.4.2014 v 12:00, v salonku hotelu Pentahotel Prague, na adrese Praha 8, Sokolovská

Published in společnost